Giáo trình tóc: DVD 13 kiểu tóc Nam

250.000₫

ĐẶT HÀNG NHANH

Product Description

DVD Hướng dẫn cắt tóc nam, bao gồm 13 kiểu hướng dẫn cắt, cạo, tỉa bass và nhuộm.

DVD 13 kiểu tóc Nam

Last updated: April 4, 2015 at 11:18 am | Lượt Views: 419 views

Nhận xét

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giáo trình tóc: DVD 13 kiểu tóc Nam”