DVD Hướng dẫn Uốn Lạnh: Uốn Setting

250.000₫

ĐẶT HÀNG NHANH

Product Description

DVD Hướng dẫn Uốn Lạnh: Uốn Setting

DVD tổng hợp dạy uốn tóc bằng tiếng Việt, bao gồm 1 kiểu uốn lạnh và 3 kiểu uốn setting.

Last updated: July 31, 2017 at 23:00 pm | Lượt Views: 648 views

Nhận xét

There are no reviews yet.

Be the first to review “DVD Hướng dẫn Uốn Lạnh: Uốn Setting”